L1041860 [Uppskattad uppvisning på Dr Fries Torg]

L1041860