L1058411 [Världsunikt när Ronny och Dan tilldelades 6 dan samtidigt]