H84A5054 [Tre svenska storstjärnor till Göteborg på aikidons dag]

Lägret var spännande, lärorikt och höll hög kvalitet.