Barn och ungdom Archive

  • I aikido används japanska uttryck och benämningar på tekniker enligt en internationell standard. På så sätt kan aikidoutövare från hela världen träna med och förstå varandra.

    Ordlista

    I aikido används japanska uttryck och benämningar på tekniker enligt en internationell standard. På så sätt kan aikidoutövare från hela världen träna med och förstå varandra.

    Continue Reading...