Fortsatt stängt till 24 januari

Som alla vet är pandemin på intet sätt på tillbakagång. Göteborgs Aikdioklubb följer Riksidrottsförbundets och Folkhälsoinstitutets rekommendationer och kommer därför tyvärr hålla stängt dojon åtminstone fram till 24 januari. I dagarna kommer alla medlemmar att få ett brev från styrelsen om detta och hur vi kommer att försöka kompensera för stängningen när vi åter öppnar.


As you all know the pandemic is by no means over. Following the recommendations from the Swedish Public Health Agency and the Swedish Sports Confederation Gothenburg Aikido Club will regrettably be closed at least through January 24. Within days all members will receive a letter from the board concerning this and how we are going to try to compensate for the closure when we eventually reopen the dojo.