Hoppa till innehåll

Instruktörer på Göteborgs Aikidoklubb

Erfarna instruktörer med hjärta

Göteborgs Aikidoklubb har ett stort antal engagerade och kompetenta instruktörer med Ulf Evenås Shihan i ledning som huvudinstruktör. Kopplingen till Saito Sensei är stark och målet är att föra vidare den Aikido flera av våra instruktörer fått lära sig direkt av Saito.

Ulf Evenås, shihan huvudinstruktör Göteborgs Aikidoklubb

Ulf Evenås

7 dan Aikikai
7 dan Iwama Ryu (direkt grad från Morihiro Saito Shihan)
5 dan bukiwaza
Shihan Aikikai
Shihan Iwama Ryu

Huvudinstruktör på Göteborgs Aikidoklubb.
Började träna aikido 1968 i Göteborg.

Har undervisat på mer än 800 träningsläger, varav mer än 250 utanför Skandinavien, i 20 länder och fem världsdelar.
Har varit uchi-deshi under Morihiro Saito Sensei i Iwama, Japan, från 1973 och framåt.

Är ledare för Takemusu Aikido Kyokai (internationell organisation), ledamot i Svenska Aikidoförbundets graderingskommitté och valberedningen Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt 5 Väst.

Blev utsedd till Årets Budoutövare 2002 och fick Svenska Budo & Kampsportsförbundets högsta förtjänsttecken 2011. Ulf tilldelades Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse, förtjänsttecknet i guld, vid RF-stämman i Helsingborg 2015.

Ronny Irekvist en av Instrutörer på göteborgs Aikidoklubb

Ronny Irekvist
6 dan Aikikai
4 dan Iwama Ryu (direkt grad från Morihiro Saito Shihan)
3 dan Bukiwaza
Shidoin

Instruktör på vuxenträning.
Gjorde första aikidopasset  i Skene 1973. Började på Göteborgs Aikidoklubb 1977. Flyttade till Trollhättan 1981 och grundade Trollhättans Aikidoklubb samt var klubbens huvudinstruktör under 30 år.

Har undervisat på träningsläger i Sverige.
Har varit uchi-deshi på Göteborgs Aikidoklubb. Var uchi-deshi i Ibaraki Shibu Dojo, Japan första gången 1984 och har sedan varit där ett flertal gånger. Har också undervisat där.

Har tränat på träningsläger i Sverige, Danmark, Norge, Litauen, Tyskland och England.

”Efter några år faller det mesta plötsligt på plats i aikido. Eller inte ? Och det är bara att fortsätta att träna.”

Leif Palaschinski instruktör för vuxengrupp nybörjare och fortsättning

Leif Palaschinski
6 dan Aikikai
3 dan Iwama Ryu (direkt grad från Morihiro Saito Shihan)
2 dan bukiwaza
Shidoin
Instruktör på vuxenträning.
Styrelseledamot i föreningen

Började träna 1986 på Chalmers Aikidoklubb.
Har gått Klubbledarkurs på Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Har undervisat på träningsläger i Tyskland.
Har varit uchi-deshi i Ibaraki Shibu Dojo, Japan.
Har tränat på träningsläger i Sverige, Danmark, England, Italien, Japan, Lithauen, Ryssland och Tyskland. Är ansvarig för underhåll och är styrelseledamot i Göteborgs Aikidoklubb.

”Aikido är centralt för mej, i allt jag gör finns kopplingar till Aikido.”

Jöran Fagerlund Ordförande i Götebortgs Aikidoklubb och instruktör för Barn ungdom och avancerad vuxenträning

Jöran Fagerlund
6 dan Aikikai
3 dan Iwama Ryu (direkt grad från Morihiro Saito Shihan)
4 dan Bukiwaza
Shidoin
Ordförande i föreningen

Instruktör på vuxenträning och barn/ungdomsträning.
Började träna som tolvåring 1984 i Falun.

Träffade och tränade för Morihiro Saito shihan första gången 1988. Jöran har varit uchi-deshi under Morihiro Saito sensei i Iwama i flera omgångar sedan 1993.
Flyttade 1994 till Göteborg för att studera japanska på universitetet. Började kort därefter instruera  på Göteborgs Aikidoklubb.
Har instruerat på flera klubbar i Sverige och även i Estland. Vid ett par tillfällen har Jöran undervisat i dojon i Iwama när Morihiro Saito sensei var bortrest.

Åren 1997–2000 var Jöran kassör i Svenska Budo & Kampsportsförbundets Aikidosektion och därefter sektionsordförande fram till 2008 då han avböjde omval. Under åren som sektionsordförande satt han som ledamot i Svenska Budo & Kampsportsförbundets förbundsstyrelse och var även utbildningsansvarig under en period. Jöran växlade, 2008, upp det internationella engagemanget som ledamot i Internationella Aikidofederationens (IAF) styrelse. Hans engagemang i förbundet uppmärksammades 2009 med förbundets sjätte, och högsta, förtjänsttecken.

”Eftersom aikido är en tävlingsfri idrott får fler plats och vi kan utvecklas tillsammans gamla som unga”

Hampus Hultman lång erfarenhet som barn ungdomsinstruktör

Hampus Hultman
5 dan Aikikai
3 dan Iwama Ryu (direkt grad från Morihiro Saito Shihan)
Shidoin

Började träna 1976 på Göteborgs Aikidoklubb.

Har gått Gruppinstruktörskurs på Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Har undervisat på träningsläger i Sverige, Danmark och Tyskland. Har varit uchi-deshi i Ibaraki Shibu Dojo, Japan.
Har tränat på träningsläger i Sverige, Danmark, England, Tjeckien och Tyskland.

”Aikido är en bra träningsform för både kropp och sinnen för alla åldrar.”

Marijan Sprem, Instruktör direkt graderad av Morihiro Saito shihan. Håller i Vuxenträning avancerad och nybörjare

Marijan Sprem
6 dan Aikikai
2 dan Iwama Ryu (direkt grad från Morihiro Saito Shihan)
Suppleant i föreningen

Instruktör på vuxenträning.

Lars Henriksson Föreningssuppleant och djupt engagerad i föreningsarbetet


Lars Henriksson
5 dan Aikikai
1 dan Iwama Ryu (direkt grad från Morihiro Saito Shihan
Suppleant i föreningen

Instruktör på vuxenträning.
Började träna 1980 på Göteborgs Aikidoklubb.

Har gått Klubbledarkurs på Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
Har varit uchi-deshi i Ibaraki Shibu Dojo, Japan och Torsby, Sverige.
Har tränat på träningsläger i Sverige, Danmark och Italien.

” Aikido är en märkligt fascinerande kombination av samtidig fysisk och psykisk ansträngning och avspänning. Dessutom under former och i en miljö där man kan träna så hårt man vill men också visa den största hänsyn. Och det på samma gång!”

Laila Fladberg Shidoin

Laila Fladberg
5 dan Aikikai
1 dan Iwama Ryu (direkt grad från Morihiro Saito Shihan)

Instruktör på vuxenträning.
Började träna 1993 på Göteborgs Aikidoklubb.

Har gått Klubbledarkurs på Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
Har undervisat på träningsläger i Sverige.
Har varit uchi-deshi i Ibaraki Shibu Dojo, Japan, Aiki House, Japan och Torsby, Sverige.
Har tränat på träningsläger i Sverige, Danmark, Japan, Portugal, Turkiet, Tyskland och USA.

”Aikido berör nästan allt i mitt liv. Det handlar om ett konstant lärande, om fysikst välbefinnande, om vänner i sverige och utomlands. Det jag lär mig om inlärning, människosyn och om mig själv tar jag med mig ut ur dojon. Det påverkar mina relationer till andra människor, både på fritiden och i mitt arbete.”

Lars Hynsjö, Kassör i föreningen

Lars Hynsjö
4 dan Aikikai

Instruktör på vuxenträning.
Började träna 1986 på Göteborgs Aikidoklubb.
Kassör i föreningen

Har gått Klubbledarkurs på Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
Har undervisat på träningsläger i Tyskland.
Har varit uchi-deshi i Ibaraki Shibu Dojo, Japan.
Har tränat på träningsläger i Sverige, Danmark, Georgien och Tyskland.

”Aikido är ett utomordentligt sätt att lämna de vardagliga bekymren från arbete och privatliv bakom sig. Aktiv meditation för att återfå livskraften, i dag kallat ”mindfullness” I detta ingår också att kroppen hålls igång på många plan, mental och fysisk fokusering som kan utnyttjas i hela livet.”

Elena Bogdanova, vice ordförande och huvudansvarig för barn och ungdomsträning

Elena Bogdanova
3 dan Aikikai
Huvudinstruktör på barn-, familj och ungdomsträning.
Vice ordförande i föreningen