Hoppa till innehåll

En av Sveriges äldsta aikidoföreningar

Traditionell Aikido sedan 1969

Som en av Sveriges äldsta och största Aikidoföreningar är Göteborgs Aikidoklubb på flera sätt unik.
Vår huvudinstruktör, Shihan Ulf Evenås, 7 dan har varit med sedan klubben startade 1969 och är i dag ett av de internationellt mest kända namnen inom Aikido.
Klubben är också ett internationellt nav som regelbundet arrangerar läger med deltagare från hela världen.

Traditionell Aikido – vår Aikido

Göteborgs Aikidoklubb tillhör en skola som utgår direkt från Iwama Dojo i Japan där grundaren, Morihei Ueshiba utvecklade sin kampkonst. Hans närmsta elev, Shihan Morihiro Saito, 9 dan fortsatte undervisa Osenseis (grundarens) Aikido oförändrad fram till sin bortgång 2002.

Vår huvudinstruktör Ulf Evenås, började träna för Morihiro Saito under tidigt sjuttiotal och kom i sin tur att bli en av dennes närmsta elever och personliga representant i internationella sammanhang. Ulf fortsätter oförtrutet undervisa denna ursprungliga Aikido över stora delar av världen än i dag.

Denna skola benämns Takemusu Aikido eller Traditionell Aikido och har ett par utmärkande särdrag.

Kihon waza – grundtekniker

Grunden är allt. För att du skall utvecklas och bli bättre på något måste du först lära dig grunden. Det spelar ingen roll om det är matematik, musik eller idrott. Därför lägger vi stor vikt vid grundtekniker. Även de som har tränat i många år tränar grundtekniker för att fortsätta utvecklas, liksom en konsertpianist fortsätter med skalor och fingerövningar.

Riai – principernas harmoni

I Traditionell Aikido ingår tekniker med träsvärd (bokken), trästav (jo) och tekniker utan vapen (tai jutsu). Dessa bildar en helhet som kallas riai.

Riai innebär att principerna är de samma oavsett om teknikerna är med eller utan vapen. Genom att träna helheten fördjupas kunskapen och förståelsen av Aikido på ett sätt som är omöjligt om man bara tränar en enskild del.