Ordlista

Hälsningar
Onegei shimasu Hälsningsfras vid träningsstart, får jag be, att hjälpa varandra
Domo arigato gozaimashita Tack så väldigt mycket
Dozo Var så god
Dame Fel
Hai Ja
Iie Nej
Ställningar, positioner
Hanmi Utgångsposition
Guaku-hanmi Står den ena med vänster fot fram står den andra med höger
Ai-hanmi Båda står med samma fot fram, höger mot höger & tvärtom
Suwari Sittande
Fallteknik (Ukemi)
Mae ukemi Framåtfall
Ushiro ukemi Bakåtfall
Grepp (Dori)
Kata dori En hand greppar vid axeln
Katate dori En hand greppar handled
Morote dori Två händer greppar handled
Ryokata dori Båda händerna greppar vid vars en axel
Ryote dori Båda händerna greppar vars en handled
Fasthållningstekniker
Ikkyo Första tekniken
Nikkyo Andra tekniken
Sankyo Tredje tekniken
Kasttekniker
Kote gaeshi Vridning av ukes handled
Tenshi nage Himmel och jord kast
Shiho nage Fyra riktningars kast
Irimi nage Ingångskast
Övrigt
Awaze Tillsammans, harmoniskt
Dan Grader för svart bälte
Dojo Träningslokal
Hakama Svarta byxor
Hidari Vänster
Kyu Grader för vitt bälte
Migi Höger
Nage Den som utför tekniken
Omote Framför partnern
Osensei Stor lärare
Sensei Lärare
Uke Den som tar emot tekniken. Den som kastas
Ura Bakom eller sidan om partnern
Räkna
1 Ichi
2 Ni
3 San
4 Shi
5 Go
6 Roku
7 Shishi
8 Hachi
9 Ku
10 Ju