Schema

Vårterminen 2018 

terminen startar

V3 – JUDO och AIKIDO BARN 7-9 ÅR
V4 – AIKIDO BARN UNGDOM 10-15 ÅR
V5 – AIKIDO VUXNA

Måndagar, Aikido: allmänträning nyb/forts kl. 18.30-20.00
Tisdagar, Judo: barn/ungd. kl. 17.30-18.30, Familjeträning kl. 18.45-20.00
Onsdagar, Aikido: barn 7-9 år, kl. 17.00-18.00, allmänträning avanc. kl. 18.30-20-00
Torsdagar, Aikido: allmänträning nyb/forts kl. 18.30-20.00
Fredagar, Aikido: allmänträning bukiwaza kl. 18.30-19.30
Lördagar, Aikido barn/ungd 10-15 år kl. 10.30-12.30
Söndagar, Judo: barn/ungd, kl. 14.00-15.00, familjeträning kl. 15.15-16.30