Hoppa till innehåll

Bukiwaza på lördagar

  • av

Under hösten kommer vi att ha träning i Bukiwaza (ken och jo) på nedanstående lördagar, mellan 14.15 – 16.30. Alla som tränat minst en termin är välkomna. Vid de två första tillfällena är även årets nybörjare välkomna.


13/10 Ken: Suburi 1–7 + grundläggande awaseövningar – nybörjare välkomna.

27/10 Jo: Suburi 1–20 + grundläggande awaseövningar – nybörjare välkomna.

10/11 Ken: Kumi-tachi, samt Ki Musubi no tachi

17/11 Jo: 31 kata Kumi-jo

1/12 Ken tai jo + 13 katan awase

8/12 Jo: Kumi–jo 1–10

 

Om innehållet

Morihiro Saito Shihan strukturerade upp Bukiwaza i fem nivåer. Dessa nivåer utgjorde sedan ett pedagogiskt grundprogram för Bukiwaza. Detta program användes också för graderingar och instruktörslicenser (Mokuroku).

 

Nivå 1

Ken: 7 suburi, migi awase och hidari awase, samt go no awase och shichi no awase.

Jo: 20 Suburi

Nivå 2

Jo: 31 kata, samt Aiki jo 13 kata

Nivå 3

Ken: Happo-giri, Kumi-tachi, samt Ki Musubi no tachi

Nivå 4

Jo: 31 kata Kumi-jo

Nivå 5

Jo: Kumi–jo 1–10

Ken tai jo: Choku–barai, Kaeshi-barai samt Kaiten-barai