Hoppa till innehåll

Kyugraderingar 12 februari

  • av

Fredag 12 februari är det på nytt dags för kyugraderingar på klubben.  Graderingarna sker i samband med ordinarie träningspass 18.30.

Följande gäller för graderingar 6-1 kyu:

För att få gradera skall du ha tränat

6 kyu: 20 träningspass samt 3 månader

5 kyu: 30 träningspass samt samt 4 månaders träning sedan föregående gradering

4–1 kyu: tala med den instruktör du tränar oftast för

• Graderingsansökan skall vara inlämnad (till Ulf eller Dan) senast en vecka innan graderingen. All uppgifter skall då vara ifyllda.

• Graderingsansökan skall vara signerad av din instruktör (den instruktör du tränar mest för).

• Graderingsavgift skall vara betald innan graderingen påbörjas

• Du skall ha fullgjort alla betalningsskyldigheter

Avgifter

6 – 4 kyu: 80:–

3 – 1 kyu: 100:–

Tekniska krav för de olika graderna finns att läsa på klubben. Om du undrar något så prata gärna med någon av instruktörerna.