Hoppa till innehåll

Vår aikidohistoria

  • av

Grundaren, Morihei Ueshiba, tränade som ung många kampkonster. Han blev 1915 elev till Sokaku Takeda, ledare för Daito Ryu Aiki-jujutsu, som blev den huvudsakliga påverkan på aikidons obeväpnade tekniker. Några år senare träffade Ueshiba Onisaburo Deguchi, som blev Ueshibas andlige ledare. O-sensei tränade flera vapensystem, Dessa influenser har bildat grunden till den aikido som grundaren också kallade takemusu aiki. Ueshiba öppnade en dojo i Tokyo 1931 och 1940 blev hans organisation, stiftelsen Aikikai, officiellt godkänd av japanska regeringen. Idag leds stiftelsen av hans sonson Moriteru Ueshiba, som har titeln Doshu. Det är Aikikai som utfärdar våra grader.

Utvecklingen av aikido

O-sensei flyttade 1942 till Iwama, en liten landsortsstad norr om Tokyo. Där byggde Ueshiba sin dojo och där undervisade och utvecklade han aikido – en process som tog många år. Sam-tidigt reste han ofta till hombu dojo i Tokyo för att undervisa där.
Vid sin död överlämnade grundaren ansvaret för undervisnigen och skötseln av dojon i Iwama till sin elev Morihiro Saito, som fortsatte att undervisa samma aikido som O-sensei gjort.

Morihiro Saito (1928-2002)

Morihiro Saito började träna för O-sensei 1946. Han levde i 23 år vid Ueshibas sida och tog del i den dagliga träningen. Grundaren använde honom för att testa och utveckla aikido. På detta sätt blev Saito delaktig i utvecklingsprocessen och fick en djup och ingående insikt i aikido.
Saito gjorde till sin livsuppgift att bevara och undervisa de kunskaper och den anda han lärt av grundaren. För att säkerställa kvaliteten på denna aikido införde han ett speciellt graderingssystem – Iwama Ryu – samt ett certifieringssystem för instruktörer i bukiwaza (ken och jo). Saito utsåg ingen efterträdare inom Iwama Ryu, men väl två personliga representanter och shihan – Paolo Corallini och, Göteborgs Aikido-klubbs huvudinstruktör, Ulf Evenås – båda 7 dan.

Iwama aikido efter Morihiro Saito

Efter Morihiro Saitos bortgång 2002 upphörde Iwama Ryus graderings-system och de flesta av hans elever är numera anslutna till Aikikai. Dojon i Iwama ägs av familjen Ueshiba och den dagliga träningen sköts av elever till O-sensei och Morihiro Saito.

Aikido i Sverige

Aikidon spreds under 1950-talet över hela världen och kom till Sverige 1961. I Sverige finns idag 5000 utövare i 100 klubbar, vilka tillhör Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet.