Hoppa till innehåll

Vår verksamhet

  • av

På Göteborgs Aikidoklubb erbjuder vi våra medlemmar så många träningar som möjligt, med bästa möjliga kvalitet.

Du kan träna tre dagar i veckan.

På Göteborgs Aikidoklubb kan du tre dagar i veckan. Träningen under vår- och höstterminen är indelad i olika nivåer. Detta i kombination med kompetenta instruktörer och egna lokaler skapar bästa möjligheter för utveckling.

Nybörjarträning

På nybörjarträningen får du lära dig ett antal grundläggande tekniker och fallteknik. Under terminen får du också möjlighet att träna tillsammans med klubbens övriga medlemmar på allmänna träningspass.
På nybörjarträningarna finns alltid två instruktörer för att kunna ge bästa möjliga undervisning, samt ge extra stöd och hjälp vid behov.
Terminen avslutas med gradering och en fest för alla klubbens medlemmar.

Allmän träning

När terminen är slut tränar alla klubbens medlemmar tillsammans, exempelvis under jul och nyår, samt under sommaren. När nästa termin börjar är träningen åter nivåindelad och när du tränar andra terminen skall du träna på ”allmän träning”. Du har nu träningspass fem dagar i veckan att välja mellan. Vi ser en stor fördel med att träna tillsammans: allt från förra terminens nybörjare till aikidoutövare med flera decenniers erfarenhet.

Träningsläger

Göteborgs Aikidoklubb är den aikidoklubb i landet som arrangerar flest träningsläger, med internationellt kända instruktörer. När du börjat träna i den allmänna träningen, kan du också delta i dessa arrangemang. Barn och ungdomsträning Göteborgs Aikidoklubb har en utvecklad barn- och ungdomsverksamhet i olika åldersgrupper. Klubben har även här mycket aktiviteter och ett flitigt utbyte med andra klubbar, såväl i Sverige som utomlands.